کاربر گرامی نسخه جدید بوبـه به آدرس boOobe.ir انتقال پیدا کرده است.
 • lolcat1
1

ادب پژوهی

booobe
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
 • فصل نامه
 • چاپی

ادب پژوهی

 • شماره نشریه: ۱۲
 • ویژه نامه: -
 • وب سایت: www.guilan.ac.ir
 • مخاطبان: عموم (مناسب برای کارشناسان و علاقه‌مندان زبان و ادبیات فارسی)
 • کلمات کلیدی: ادب پژوهی , اسطوره‌شناختی , تذکرٍة الاولیا , حسنک وزیر , سیاوش , یونگ

فهرست مطالب

روایت زمان در رمانِ از شیطان آموخت و سوزاند
دکتر فیروز فاضلی، فاطمه تقی‌نژاد
 
 بررسی کارکرد راوی و شیوه روایتگری در رمانِ هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
دکتر کاووس حسن لی، طاهره جوشکی
 
 
 رمزگشایی اسطوره‌شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره‌های زردشتی
دکتر بهروز اتونی

 
 همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر»
ابوالفضل حری

 
 درباره دو تصحیف در تذکره الاولیا
دکتر مجید منصوری
 
  شناسی تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان‎‌ یونگ
طیبه جعفری


 نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون
زهره هاشمی

مشخصات تماس دفتر نشریه

نشانی: رشت، کیلومتر ۵ جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: ٨-٦٦۹٠۲٧۴ (٠۱٣۱)

فکس: ٦٦۹٠۵۹٠ (٠۱٣۱)

صندوق پستی: رشت، ٣۹٨٨-۴۱٦٣۵

ایمیل: adab@research.guilan.ac.ir

 • booobe
  • فصل نامه
  • چاپی

  ادب پژوهی

 • booobe
  • فصل نامه
  • چاپی

  ادب پژوهی

دوره‌های دیگر ارایه کننده گان در زمینه ادبیات

فعالیت‌های اخیر شما
 • تاکنون موردی جستجو نشده است.
آنچه که می خواهید در دیگر بخش ها
boOobe-ecatalog


^
بالا